Objektfabriken har den expertkompetens du behöver när du vill förbättra och effektivisera ditt företags IT-systemutveckling och verksamhet. Våra konsulters mål är att du ska nå dina.

 


ABD.png

AGILE BUSINESS DEVELOPMENT

Anpassa din organisation, ledning och styrning till en allt snabbare omvärld.

 

DA_.png

DELIVERY ASSURANCE

Frigör innovationsutrymme genom införande av Continuous Delivery, TDM, testautomatisering och Service Virtualization…

SE.png

SOFTWARE ENGINEERING

Objektfabriken erbjuder specialistkompetens i kundprojekt där våra specialister ofta innehar ledande roller…