Björn Carlsson föreläser om agil test på NFI Testforum 16 maj 2018

Många organisationer har kommit långt i det agila införandet med många självständiga team som själva prioriterar sina arbeten. Problemet med agila team är att de oftast är agila i sitt eget stuprör. När större tjänster införs som kräver utveckling av många team samtidigt brukar den totala utvecklingen inte bli så agil eftersom teamen inte tar ansvar utanför team-gränsen. Men hur går större arbeten till som involverar alla team samtidigt?  Hur kvalitetssäkrar man tvärfunktionella krav i ett större projekt eller program?

Björn Carlsson har mångårig erfarenhet av att jobba med många agila team i stora projekt och vet att man som testledare måste man röra sig över disciplinerna test, krav och agil coachning för att få ihop vettiga leveranser för test. Björn jobbar aktivt i hela utvecklingskedjan, från att identifiera viktiga testområden utifrån krav och design, via koordinering av tvärfunktionella arbetspaket till att leda testsessioner i systemtestmiljöer tillsammans med team och verksamhet. Björn har certifieringar inom ISTQB, REQB, Scrum och SAFe och har ofta haft testledarroller som involverar alla discipliner. 

Här kan du läsa mer