Frukostseminarium 15 december – att testa och kvalitetssäkra tvärfunktionella krav i större projekt och program

Välkommen till ännu ett inspirerande frukostseminarium på Objektfabriken. Många organisationer har kommit långt i det agila införandet med många självständiga agila team som har full koll på sin produkt och prioriterar själva mellan förbättringar och produktionsincidenter.

  • Men hur går större arbeten till som involverar alla team samtidigt?
  • Hur får man teamen att gå utanför sin teamgräns och ta ansvar för införandet av tvärfunktionella tjänster?
  • Hur kvalitetssäkrar man tvärfunktionella krav i ett större projekt eller program?

Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på frukost. 
Antal platser är begränsat så först till kvarn gäller. Inbjudan är personlig.


DATUM

Fredagen den 15 december 2017

PLATS

Objektfabrikens kontor, Celsiusgatan 10, Kungsholmen, Stockholm

AGENDA

7.30 Frukost
8.00 Helena Engström hälsar välkommen
8.05 Seminarium med tillfälle för frågor
9.00 Tack för idag

TALARE

BJÖRN CARLSSON
Björn har mångårig erfarenhet av att jobba både i stora projekt/program med etablerade utvecklingsprocesser samt i agila projekt. Som erfaren testledare har Björn ofta en viktig roll i projektens kvalitetssäkring under hela utvecklingsprocessen, från att identifiera viktiga testområden utifrån krav och design till att ta fram infrastruktur för tidiga integrations- och systemtester tillsammans med verksamheten.