Frukostseminarium den 21 april om hur du prioriterar och planerar utan projekt

Välkommen till ännu ett inspirerande frukostsemniarium på Objektfabriken. 
Denna gång får ni ta del av en förändringsresa där vi:

  • Slopade projekt och ersatte dem med mindre initiativ som vi kallade Duplos
  • Organiserade om till tvärfunktionella feature-team vilket resulterade i effektivare leveranser och ett förbättrat ledarskap i en ny organisation.

Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på frukost.


DATUM

Fredagen den 21 april 2017

PLATS

Objektfabrikens kontor, Celsiusgatan 10, Kungsholmen, Stockholm

AGENDA

7.30 Frukost
8.00 Helena Engström hälsar välkommen
8.05 Seminarium med tillfälle för frågor
9.00 Tack för idag

TALARE

VICTORIA NORMARK
Jag tänkte berätta om den resa vi gjorde på Ongame när vi slopade projekt och ersatte dem med mindre initiativ som vi kallade Duplos. För att kunna leverera effektivt var vi tvungna att organisera om, från komponent-team till tvärfunktionella feature-team. Kulturen och ledarskapet spelade en stor roll för att vi skulle lyckas. Ni får följa med på denna berättelse och höra om svårigheter så väl som framgångssagor.