Frukostseminarium den 22 september – från behov till krav och hur man kan bli mer agil tidigt i utvecklingen

Välkommen till ännu ett inspirerande frukostseminarium på Objektfabriken.

Om man inte kan löpa hela linan ut och sluta med stora systemutvecklingsprojekt. Om man inte heller kan organisera sig efter värdeströmmar. Vad kan man göra istället? En liten tröst, det är inte helt kört i så fall.

I detta seminarium talar vi om:

  • Behovsdriven utveckling och vikten av att utveckla rätt saker

  • Effektkartläggning för att fokusera på målgrupper och önskade nyttor tidigt

  • User Story Mapping som teknik att få de agila teamen att förstå verksamhetens behov

  • Praktiska reflektioner från arbete på en stor svensk myndighet

  • Hur kan man öka möjligheterna att leverera nytta genom att inspireras av lean  


Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på frukost


DATUM

Fredagen den 22 september 2017

PLATS

Objektfabrikens kontor, Celsiusgatan 10, Kungsholmen, Stockholm

AGENDA

7.30 Frukost
8.00 Helena Engström hälsar välkommen
8.05 Seminarium med tillfälle för frågor
9.00 Tack för idag

TALARE

ROBERT JONSSON
Seminariet leds av Robert Jonsson som har mer än 20 års erfarenhet som konsult inom förändringsledning, ledning av komplicerade projekt, verksamhets- och kravutveckling, agil coaching och –metodik. Robert är Reqb/Ireb-, Produktägar- och SAFe-certifierad och verksam på Objektfabriken som senior agil coach och kravmentor.