Björn Carlsson föreläser om agil test på NFI Testforum 16 maj 2018

Många organisationer har kommit långt i det agila införandet med många självständiga team som själva prioriterar sina arbeten. Problemet med agila team är att de oftast är agila i sitt eget stuprör. När större tjänster införs som kräver utveckling av många team samtidigt brukar den totala utvecklingen inte bli så agil eftersom teamen inte tar ansvar utanför team-gränsen. Men hur går större arbeten till som involverar alla team samtidigt?  Hur kvalitetssäkrar man tvärfunktionella krav i ett större projekt eller program?

Björn Carlsson har mångårig erfarenhet av att jobba med många agila team i stora projekt och vet att man som testledare måste man röra sig över disciplinerna test, krav och agil coachning för att få ihop vettiga leveranser för test. Björn jobbar aktivt i hela utvecklingskedjan, från att identifiera viktiga testområden utifrån krav och design, via koordinering av tvärfunktionella arbetspaket till att leda testsessioner i systemtestmiljöer tillsammans med team och verksamhet. Björn har certifieringar inom ISTQB, REQB, Scrum och SAFe och har ofta haft testledarroller som involverar alla discipliner. 

Här kan du läsa mer

Björn C.jpg