Välkommen till Objektfabriken

 

Vi är kunskapsföretaget som erbjuder den expertkompetens du behöver när du vill förbättra, utveckla, förnya och effektivisera ditt företags IT-systemutveckling och verksamhet.  

 • Objektfabriken har erfarna specialistkonsulter som med kort startsträcka sätter sig in i kundens problem och snabbt levererar värde.
 • Vi stöttar våra kunder med specialistkompetens i affärskritiska projekt och tar även ansvar för helhetsåtaganden.  Objektfabriken är en del av Time People Group och har tillgång till kompletterande resurser och kompetens i våra systerbolag samt att vi har ett brett nätverk vilket ökar vår totala leveranskapacitet.
 • Våra välutbildade specialistkonsulters mål är att hjälpa våra kunder nå sina.
 • Med människan i fokus går ödmjukhet och socialt engagemang hand i hand med vår professionella analys och effektivitet.
 • Vi är experter inom krav, test, kvalitetssäkring, agila metoder, arkitektur, system- och verksamhetsutveckling, projekt- och programledning samt systemförvaltning.
 • Vi har introduktionsprogram och mentorskap för nyanställda för att säkerställa bästa möjliga förutsättningar direkt från start.
 • Vi har ett utbildningsprogram, Time People Group Academy, som omfattar ett rikt utbud för kompetensutveckling.

 
 
Vision_ny.png

VÅR VISION

Vi är erkänt skickliga i att öka våra kunders innovationsutrymme genom hållbar agil utveckling. Varje ny kund som fått sitt innovationsutrymme att växa stärker oss i vår övertygelse att vi gör rätt saker för våra kunder. 

Hallbarhet_NY.png

HÅLLBARHET

Uthålligt socialt ansvarstagande leder till en bättre värld för oss alla. På Objektfabriken har vi drivit en skola i Bangladesh, jobbat för Barncancerfonden samt att vi samarbetar med Stadsmissionen. 

OmOss_NY.png

MER OM OSS

Objektfabriken grundades 1998 och är sedan 2012 en del av Time People Group. Hos oss hittar du ett 50-tal expert-konsulter. Vi är ett dynamiskt företag med korta beslutsvägar. Våra kunder är företag med komplexa informationsmiljöer, främst inom bank, finans, försäkring, offentlig sektor, resor samt telekom.


Några av våra kunder

Arbetsformedlingen.png
Handelsbanken.png
Nordea.png
Skatteverket.png
Comhem.png
Nasdaq.png
Pensionsmyndigheten.png
SL.png
Folksam.png
Klarna.png
SEB.png
Swedbank.png
Tui.png
Skandia.png
TLV.png

Våra tjänsteområden

 
 

Metod

 

Vi har lång erfarenhet av agila arbetssätt och agil utveckling. Våra mycket erfarna ledare har lång erfarenhet av att leda komplexa projekt och företag i förändring.

Vi hjälper företag att klättra upp för ”den agila mognadstrappan”. Vi optimerar organisationer för snabba och effektiva leveranser med fokus på ökad produktivitet. Våra experter mäter och påvisar samtliga förbättringar under förändringsarbetet.

Exempel på uppdrag:

 • Införande av Scaling Agile metoder till exempel SAFe (Scaled AgileFramework) och Flow (Unified Vision Framework).
 • Resursoptimering där vi tillhandahåller enskilda konsultroller, Scrum Masters, Produktägarestöd, Coacher och lärare. Teamresurser inom test, krav, metodik och arkitektur.
 • Lean Start Up. Säkerställa att man väljer rätt satsning/investering och uppnår kundnytta med hjälp av Lean Startup Principles.
 • Agila kontrakt. Beställarstöd/upphandlingsstöd i en agil miljö
 • Kundseminarier och inspirationsföreläsningar.
 • Projektledning och programledning.
 • Företagsanpassade kurser som t ex. Lean & Agile Team Start Up och Lift Up, Product Owner 360, Agile for strategic leaders, Agile for Operative Leaders, Organisationsdesign och Lean & Agile Actionable Metrics, Agile Marketing, Agil kravhantering och Workshopledare mm.
 
 

Krav

 

Objektfabriken erbjuder kravarbete och kravanalys med brett kunnande från olika verksamheter samt med lång erfarenhet från komplexa tekniska miljöer. 

Exempel på uppdrag:

 •  Kravfångst - förstå intressenternas krav och dokumentera dem
 • Kravprocess och metodikstöd
 • Kravspårbarhet / mätbarhet
 • Kurser och certifiering inom krav, se kurser.
 
 

Test

 

Objektfabriken har alltid haft ett starkt intresse för test och kvalitet. Kvalitetssäkring ser vi som mer än bara slutliga tester – i dagens komplexa system och stora utvecklingsorganisationer räcker det inte att vänta på leveranser för test. En modern testkonsult måste vara pro-aktiv och jobba med många steg i utvecklingskedjan; kravdefinition, koordinering, samordning, integration och test.

Objektfabrikens testkonsulter har alla lång erfarenhet av komplex systemutveckling i stora, decentraliserade organisationer och vet vad som måste göras för att nå målen. Det innebär att konsulterna själva tar initiativ och identifierar arbetsuppgifter för att driva utvecklingen framåt mot testbara leveranser. Därför har Objektfabrikens testkonsulter även kunskaper inom krav och agil coaching vilket behövs för att fungera som testledare idag.

Den samlade kompetensen spänner över många områden och vi jobbar ständigt med att förbättra oss. Inom affärsområde Test och Kvalitetssäkring brinner vi för att dela med oss av våra erfarenheter, hjälpa varandra på våra uppdrag och ständigt förbättra oss.

Exempel på uppdrag:

 • Testledning / (QA) Kvalitetssäkringscoach
 • Testspecialist (testdesign positiv & negativ, exekvering)
 • Testautomatisering
 • Teknisk test
 • Utforskande test
 • Prestandatest
 • Säkerhetstest
 • Testmiljö
 • Testdata, införande av automatiserat stöd för hantering av testdata

 
 

Utveckling

 

Objektfabriken erbjuder seniora utvecklare och arkitekter i kundprojekt efter aktuellt behov.

Vi har erfarna specialistkonsulter inom följande kompetensområden:

 •  Mjukvaruarkitektur
 • Programmering
 • Databasmodellering
 • Webbutveckling
 • Systemintegration